Vår vilja

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-805 00

E-postadress: leksandsbostader@leksand.se

Vi vill mer än att förvalta. Vi vill utveckla och bygga socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara bostäder, utemiljöer, gator och parker.

Anders Eklund, Leksandsbostäder 

Vi arbetar ständigt med att förbättra och minska vår energianvändning och miljöpåverkan. Vi hjälper våra hyresgäster att göra miljösmarta val. Vi drar nytta av den nya teknikens möjligheter i hela vår verksamhet. Det är så vi bygger för en hållbar framtid.

Arbetet för en hållbar framtid

Vår definition av hållbar utveckling är där samtliga tre dimensioner samverkar: Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. Därför ligger de till grund för våra verksamhetsmål och hur vi styr våra beslut och bedriver vår verksamhet.
I allt vi gör styr vi mot de 17 globala mål som fastställts av FN:s medlemsländer. Vi ska bidra till en mer hållbar värld och har valt att fokusera på målområdena 7, 8, 11, 12 och 13 som finns angivna i Agenda 2030.

Sidan uppdaterad: 2022-11-11