Att hyra

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-805 00

E-postadress: leksandsbostader@leksand.se

Om du vill bo hos oss på Leksandsbostäder behöver du först registrera dig i vår bostadskö. Grundprincipen är att den som har stått längst i kön och anmält intresse får erbjudande först. Här berättar vi hur det går till att hyra av oss och vilka riktlinjer som gäller.

Du registrerar dig enkelt i vår bostadskö direkt här på webben. Du fyller i dina uppgifter och en e-postadress dit vi kan skicka tips om lediga objekt, automatiska påminnelser och uppdateringar. För att registrera dig behöver du vara minst 16 år gammal och ha ett svenskt personnummer/samordningsnummer.

Som registrerad får du

 • 1 poäng om dagen
 • möjlighet att anmäla intresse för de lediga objekt som publiceras här på hemsidan

Som registrerad behöver du

 • logga in och uppdatera din intresseanmälan minst en gång om året

Om du anmält intresse

 • får du som köande, förutsatt att du tillhör de som har mest poäng, erbjudande om visning av den intresseanmälda lägenheten via e-post 
 • behöver du svara på erbjudanden genom att tacka ja eller nej på Mina sidor

När du tackat ja till ett erbjudande

 • då utför vi en kreditkontroll och eventuellt en referenskontroll innan eventuellt kontrakt kan undertecknas
 • när kontraktet är klart nollställs dina poäng i intresseregistret

När du tackat nej till ett erbjudande

 • tackar du nej tre gånger under ett halvår, spärras du i sex månader (ej svar=nej)

Lägenhetsvisning endast för köande

Det är endast personer i vår bostadskö och som anmält intresse som kan få en lägenhetsvisning. Erbjudandet om visning skickas via e-post. I mejlet finns kontaktuppgifter till den person, oftast nuvarande hyresgäst, som du ska kontakta för att komma överens om tid för visning. I mejlet finns också ett sista svarsdatum då du behöver tacka ja eller nej till vårt erbjudande.

Vår uthyrningspolicy

I vår uthyrningspolicy kan du läsa mer om kösystemet, förtur och vilka riktlinjer och krav som gäller:

Vi ska vara en viktig aktör till att skapa och bibehålla attraktiva boendemiljöer i nära samarbete med vår ägare, Leksands kommun. Vi eftersträvar lugna och trygga bostadsområden.

Grunden i vår förmedling av bostäder är att den som stått längst i kö (flest poäng) får erbjudandet först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt som inte vårt uppdrag, företagets ekonomi och tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Det ska vara lätt att bo hos oss.

Bolagets lediga lägenhet fördelas genom att personer som står i bolagets bostadskö erbjuds att teckna hyresavtal. De är kostnadsfritt att stå i bolagets bostadskö. Alla personer som är över 16 år och som har ett personnummer/samordningsnummer kan stå i bolagets bostadskö. För att sedan få teckna ett hyresavtal ställs ytterligare krav, se nedan:

Upp till 20 procent av de förmedlade bostäderna kan årligen förmedlas via förturer enligt nedanstående kriterier.

 1. Social förtur som av kommunen eller annan myndighet bedöms föreligga.
 2. Studie- eller arbetsförtur för att möjliggöra för personer att flytta till Leksands kommun för stadigvarande arbete eller studier – ifall pendling inte är möjlig och ingen annan bostadslösning är möjlig.
 3. Synnerliga skäl.

Följande krav ställs för att man ska kunna få teckna ett hyresavtal:

 • att man är över 18 år
 • att man folkbokför sig i den aktuella lägenheten
 • att man kan visa en dokumenterad betalningsförmåga (avser totala hushållet)
 • att man har en gällande hemförsäkring och uppvisar skötsamhet/goda referenser

För att förhindra osunda boendeförhållande finns riktlinjer för maximalt antal personer som får bo i de olika lägenheterna. Dessa riktlinjer gäller för de hyresavtal som tecknas efter dessa riktlinjers antagande, men gäller inte retroaktivt.

1 rum och kök (rok)                   max 3 personer
2 rok                                             max 4 personer
3 rok                                             max 5 personer
4 rok                                             max 6 personer
5 rok                                             max 7 personer

Rutiner och detaljerna (Uthyrningsregler) kring uthyrningsprocessen utformas av Leksandsbostäders ledning men delges styrelsen för kännedom.

Antagen av Leksandsbostäders styrelse den 13 oktober 2020.

Sidan uppdaterad: 2023-03-07