Leksandsbostäder AB
Sök Öppna sök
Tulpaner

Utemiljö

En del av Leksandsbostäder kallas utemiljö och sköter bland annat kommunens gator i Noret och de enskilda vägarna. Utemiljögruppen sköter också kommunala torg, parker, tätortsnära skogsområden, blomsterarrangemang och andra offentliga dekorationer.

Gator, vägar och vinterväghållning

Utemiljögruppen ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. Utemiljögruppen ansvarar också för att sköta de enskilda vägarna i Leksands byar, på uppdrag av kommunen.
Gruppens personal sköter vinterväghållningen i centrala Leksand medan vinerväghållningen i övriga kommundelar sköts av entreprenörer.

Parker och offentliga miljöer

Utegruppens mål är att ge natur och miljö en stor plats i samhällsarkitekturen. Det märks inte minst på de torg, gågator och parker som finns i centralorten Leksand och tätorten Insjön.

Dekorationer och arrangemang året runt

  • Utemiljögruppen ansvarar för och skapar blomsterarrangemang utifrån årstidsväxlingarna. Under vintern ser vi till att pryda gator, torg och andra offentliga platser med granar och vacker belysning.
  • Utemiljögruppen ansvarar också för majstängerna i Sammilsdalsgropen, Gammelgården och på Majstångsplatsen vid norra brofästet.
Ny julbelysning längs Norsgatan i centrala Leksand, designad med Leksandsbandet som förlaga

Julgranen står på Majstångsplatsen vid Norra brofästet där även Norsgatan pryds med vacker vinterbelysning.

Som registrerad behöver du

Skogsvård och skötsel av kor

Vi jobbar med skogsvård för levande skogar, framför allt i den tätortsnära skogen där vi ser till att kommunens vandringsleder och strövområden är trygga och vackra att vistas i för både boende och besökare. Året om sköter vi om våra Highland Cattle-kor som hjälper oss att hålla våtmarken kring Limsjön öppen för att bevara ett rikt fågel- och växtliv.

Läs mer om Limsjön på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Highland Cattle-kalvar som betar vid Limsjön.

Highland Cattle-kalvar som betar vid Limsjön.

Sidan uppdaterad: