Leksandsbostäder AB
Sök Öppna sök

Om Leksandsbostäder

Vi ska vara nyckeln till framtidens bostäder samt förvalta lokaler, gatu- och parkmiljöer i Leksands kommun.

Medarbetare poserar på byggarbetsplats klädda i varselvästar och hjälmar

Vårt engagemang för Leksand: Lokalt förvaltande och framtida visioner

Leksandsbostäder Leksands största fastighetsbolag och vår ambition är att vara det bästa allmännyttiga bostadsföretaget och den bästa arbetsgivaren i vår storlek. Vi är stolta över att vara ett allmännyttigt bolag som bidrar till en bättre tillvaro för alla.

Vi ägs av kommunen till 100 % och förutom det egna fastighetsbeståndet är vi stolta över att ha två förvaltningsuppdrag åt Leksands kommun vad gäller kommunens fastigheter samt utemiljö.

Vi vill bidra till att stärka Leksands kommuns varumärke och vara med att göra Leksand till en kommun alla trivs i och vill flytta till. En viktig uppgift för är att skapa fler lägenheter, inte minst med tanke på vår stora bostadskö och förvalta såväl fastigheter som utemiljöer för att stärka Leksandsbilden. Som kommunens allmännyttiga bostadsföretag är vi ett viktigt verktyg i arbetet med att uppfylla kommunens bostadsförsörjningsplan.

För oss är det viktigt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör mycket bra saker inom området men vi vill mer. Utvecklingen går fort och vår ambition är att ligga i framkant. Det är självklart att vi ska ansvarsfullt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030 inom de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Medarbetare i varseljackor poserar utomhus

Vi ska finns där när hyresgästerna behöver oss, förstå deras behov och ta initiativ som gör deras vardag enklare.

Medarbetare poserar i varseljacka utomhus

Vi vill mer än att förvalta. Vi vill utveckla och bygga socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara bostäder, utemiljöer, gator och parker.

3d bild visande arkivskåp med mappar

Här hittar du dokumenten som styr vår verksamhet, som bolagsordning, ägardirektiv till kommunens långsiktiga planer för hållbarhet, miljö och annat.

Person håller i en mobiltelefon och läser på skärmen om hantering av personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du besöker Leksandsbostäders webbplats sparas viss information om ditt besök. Vi arbetar aktivt för att värna din personliga integritet.

Sidan uppdaterad: