Leksandsbostäder AB
Sök Öppna sök

Boendeinformation

Det kan uppstå många frågor när man bor i en hyreslägenhet. Här informerar vi om det som vi vet att många undrar över. Hur går det till att flytta in, flytta ut, tvätta, parkera, beställa tv och internet? Vi hoppas att listan ger många bra svar.

Blanketter

Här har vi samlat användbara blanketter för dig som bor hos oss:

För alla i ditt bostadsområde

Frågor som gäller alla hyresgäster i fastigheten där du bor:

I ett hyreshus är det många som ska dela på en och samma tvättstuga. Därför är det viktigt att alla hjälps åt och håller snyggt och rent. Och följer de regler som gäller i tvättstugan.

Bra att veta

Tid i tvättstugan bokas med bokningscylinder eller med tagg beroende på var du bor. Du kan endast boka en tid åt gången.

När du är klar i tvättstugan och i eventuellt torkrum ska du städa efter dig.

Tvättbokningstavlor med kloss och tagg

Tvättstugeregler

Du som tvättar i tvättstugan har ett ansvar för att ta hand om den, så glöm inte att städa efter dig.

Följ instruktioner för användning av tvättmaskinen och torktumlaren. I tvättmaskinen får du inte tvätta mattor, färga kläder eller använda klorin.

Om något är trasigt eller inte fungerar vill vi att du gör en felanmälan. Kontakta oss på telefon 0247-805 00 eller gör din felanmälan direkt via vår hemsida.

Gör en felanmälan

Felanmälan tvättstuga

Tvättstugans att-göra-lista

 1. Torka av tvättmedel från tvättmaskinerna
 2. Rengör tvätt- och sköljmedelfacken
 3. Rengör torktumlaren luddlåda
 4. Rengör torktumlare filter
 5. Rengör torkskåpet invändigt
 6. Torka av bänkar
 7. Sopa och moppa golvet
 8. Stäng fönster och dörrar
 9. Bär ut tomma tvätt- och sköljmedelsförpackningar till soprummet

Hyra parkeringsplats

Leksandsbostäders hyresgäster erbjuds möjlighet att hyra parkeringsplats i alla bostadsområden. Det är inte tillåtet att parkera eller köra bil, motorcykel eller moped inom området (innergårdar, gräsmattor och utanför porten), förutom vid i- och urlastning.

Vi hyr ut olika typer av parkeringsplatser, såsom parkeringsplats med eller utan motorvärmare, carport eller garage. Utbud, tillgång och kötid kan variera mellan områdena.

För att ställa dig i kö för en parkeringsplats loggar du in på Mina sidor och anmäler intresse för parkeringsplats. Du kan även kontakta Leksandsbostäder för att kontrollera tillgången på ditt eller närliggande område. Parkeringsplatserna är i första hand till för personbilar och du ansvarar själv för snöskottning och att hålla rent på din hyrda parkering och framför din garageport.

Besöksparkering
Besöksparkeringarna på områdena är endast till för besökande och får inte användas av dig som hyresgäst. Om du ställer dig på en besöksparkering riskerar du parkeringsböter.

På besöksparkeringar tillåts besökande att parkera i högst 24 timmar, förutsatt att inget annat skyltas i anslutning till besöksparkeringen.

Parkeringsövervakning
Leksandsbostäder har kontinuerlig parkeringsövervakning på våra områden. Övervakningen utförs av Securitas AB, telefonnummer 0771–10 10 10.

För dig och din lägenhet

Frågor som gäller dig som bor i en lägenhet:

Om du som hyresgäst inte ska bo i din bostad under en begränsad tid kan du ansöka om tillstånd att få hyra ut lägenheten i andra hand. För att få tillstånd krävs beaktansvärda skäl, till exempel:

 • Arbete eller studier på annan ort vid ej pendlingsbart avstånd
 • Prova att bo tillsammans med partner (för att få provbo ska man inte ha bott tillsammans tidigare)

Tillståndet är alltid tidsbegränsat och varierar beroende på vilka skäl som ligger till grund.

Ansök om att få hyra ut i andra hand
Du gör din ansökan via telefon eller e-post. Ansökan ska lämnas i god tid till Leksandsbostäder tillsammans med eventuella intyg (anställningsavtal, antagningsbesked, osv.) och uppgifter om tilltänkt andrahandshyresgäst, vilken/vilka också måste godkännas av Leksandsbostäder.

Om begäran beviljas upprättar Leksandsbostäder ett skriftligt beslut på andrahandsuthyrningen. Innan tillståndet upphör måste du som hyresgäst förlänga avtalet (om möjlighet finns), säga upp eller flytta tillbaka till lägenheten.

Förstahandshyresgästen är ansvarig
Kom ihåg att du som förstahandshyresgäst är ansvarig för lägenheten både ekonomiskt och juridiskt, till exempel att hyror betalas i tid eller att inga störningar sker. Leksandsbostäder rekommenderar att första- och andrahandshyresgästen upprättar ett hyresavtal sinsemellan.

Andrahandshyresgästen har inte rätt att överta hyresavtalet.

Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och påverkar dina möjligheter att få hyra lägenhet hos Leksandsbostäder i framtiden.

Det är viktigt att du sorterar och lämnar ditt avfall på rätt ställe. Många förpackningar och materialet i gamla förpackningar kan återanvändas vid tillverkning av nya produkter, nytt material eller bli till energi. Du bidrar då till ett mer hållbart samhälle.

Källsortera på plats, eller använd återvinningsstation och återvinningscentral
I merparten av våra bostadsområden finns det utrymme för källsortering. I de områden där det endast finns kärl för brännbart- och komposterbart hushållsavfall i anslutning till bostaden ber vi er använda närmaste återvinningsstation.

Visst avfall, till exempel wellpapp och matolja, ska lämnas vid närmaste återvinningscentral.

Läs mer på Dala Vatten och Avfalls hemsida
Läs mer om avfallshantering och återvinningscentralens öppettider på Dala Vatten och Avfalls hemsida:

dalavattenavfall.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för lyckad avfallsantering
Tänk på att:

 • allt avfall ska sorteras. Sortera redan i din lägenhet så blir det lättare att lämna soporna
 • vika förpackningar och pressa ihop avfallet i påsen så tar det mindre plats i kärlen
 • förslut dina påsar för att undvika lukt. Använd papperspåse avsedd för matavfall
 • lämna aldrig sopor på golvet eller utanför sophuset, då det drar till sig skadedjur
 • låt inte små barn gå ner med soporna eftersom det kan vara svårt för dem att nå upp för att lägga i avfallet i kärlen.
Källsortering

För att du ska känna dig trygg i din egen bostad, är det viktigt det inte förvaras saker i trapphuset och att du har rätt skydd i din lägenhet.

Trapphuset ingen förvaringsplats

Trapphus

Trapphus och källargångar är utrymningsvägar och får därför inte användas som förvaringsplats. Om det står saker fel kan det hindra utrymning, försvåra räddningsinsatser och även släppa ifrån sig giftig rök vid brand.

För allas trygghet och trivsel måste vi tillsammans hålla trapphusen fria från

 • barnvagnar
 • skor, stövlar och skohyllor
 • mattor och möbler
 • cyklar, lekredskap, rullatorer och liknande
 • kartonger och avfallspåsar

Brandvarnare
I Leksandsbostäders lägenheter finns en brandvarnare med inbyggda högkapacitets litiumbatterier vilket ger 10 års batterigaranti och automatisk varning när brandvarnaren behöver bytas ut.

Om du är tveksam över om din brandvarnare fungerar kan du testa din brandvarnare genom att trycka in knappen. Om brandvarnaren ger ifrån sig ett stötvis pipande ljud, kontakta Leksandsbostäder.

Brandvarnare

Hemförsäkring
Hemförsäkringen skyddar dig, dina saker och din bostad. Leksandsbostäders försäkring täcker endast eventuella skador på fastigheten.

Genom hemförsäkringen kan du till exempel få hjälp om en vattenläcka eller i värsta fall en brand uppstår och om dina ägodelar blir förstörda eller stulna. Om du anses orsakat skadan och inte har en försäkring kan du bli skadeståndsskyldig en lång tid framöver.

Olika försäkringar erbjuder olika skydd så det är viktigt att läsa och jämföra för att hitta den som passar dig bäst.

Byte av bostad innebär att man som hyresgäst överlåter/byter sin hyresrätt med någon annan för att det finns behov av en annan bostad.

Byte av lägenhet hos Leksandsbostäder
Om du som hyresgäst hos Leksandsbostäder önskar byta lägenhet inom Leksandsbostäders bestånd finns möjligheten att lägga in en annons under bostadsbytet på Mina sidor.

Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du bor hos Leksandsbostäder och önskar genomföra ett bostadsbyte måste du fylla i och lämna in en ansökan om bostadsbyte till oss.

Byta till lägenhet hos annan hyresvärd
Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta din lägenhet mot en hyresrätt hos annan hyresvärd. Begäran lämnas då in till respektive hyresvärd.

Om lägenhetsbytet godkänns och genomförs, görs uppsägning på befintligt kontrakt och nytt kontrakt upprättas med befintliga hyresvillkor. Lägenheten övertas i befintligt skick vilket innebär att hyresvärden inte har några skyldigheter att automatiskt renovera lägenheten i samband med bytet.

Har det uppstått något problem i bostaden, trapphuset, tvättstugan eller övriga gemensamma ytor i bostadsområdet kan ni enkelt fylla i och skicka en felanmälan. Din anmälan vidarebefordras till Leksandsbostäders fastighetsskötare eller annan ansvarig person hos Leksandsbostäder.

Servicebil
Hand som överlämnar nycklar

Nycklarna kvitteras ut på Leksandsbostäders kontor, tidigast klockan 13 den 1:a vardagen i månaden. Om den 1:a infaller en helgdag sker nyckelutlämningen nästkommande vardag. Vid eventuella helgdagar kan tiden ändras.

I samband med inflyttningen får du en folder med information, karta över området och protokoll från avflyttningen. I protokollet framgår det om något ska underhållas i lägenheten.

Om du har synpunkter på protokollet så har du åtta dagar på dig att anmäla detta till Leksandsbostäder.

Saker du behöver tänkta på innan du flyttar in

 • Kontakta Skatteverket för att göra en flyttanmälan och adressändring.
 • Teckna, alternativt uppdatera din hemförsäkring.
 • Skaffa elavtal.
 • Kontrollera att första hyran är betald, då den ska betalas i förskott.
 • Om du har bil och behöver parkeringsplats, kontakta Leksandsbostäder.
 • Önskar du eftersändning av din post kontaktas Svensk adressändring (avgift).
 • Kom ihåg att ta med legitimation.
Kvinna bär på flyttkartong

Visning av lägenheten
Under uppsägningstiden är du som hyresgäst skyldig att utföra visning av lägenheten för eventuella hyresgäster.

Lägenhetsvisning

Mer information om uppsägning kan du läsa i stycket om uppsägning.

Avflyttningsbesiktning
Lägenheten ska besiktas vid avflyttningen. Du behöver i god tid innan avflyttningsdatum kontakta Leksandsbostäder för att boka en tid. Alla utkvitterade nycklar lämnas i samband med besiktningen. Om du inte har möjlighet att närvara vid besiktningen ska alla utkvitterade nycklar vara inlämnade till Leksandsbostäder innan besiktningen kan utföras. Vid besiktningen ska lägenheten vara tom och städad.

Tom lägenhet

Kostnader för onormalt slitage och eventuella skador, till exempel skador på parkett, fönsterrutor eller hål i dörrar, kan debiteras enligt prislista från SABO. Om någon nyckel saknas vid besiktningen tillkommer en kostnad för cylinderbyte.

Kom ihåg:

 • Gör flyttanmälan till ny adress.
 • Säg upp eller flytta elavtal, tv, internet, telefon.
 • Flytta med, och uppdatera din hemförsäkring.
 • Töm och städa ur tillhörande förråd och eventuellt garage.
 • Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats.
 • Samla ihop alla nycklar och eventuella taggar.

Tänk på:
Det blir ofta en del grovsopor i samband med in- och utflytt. Dessa sopor ska lämnas på närmsta återvinningscentral.

Här finns återvinningscentralerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kommer några tips inför flyttstädningen

Kök

 • Drag fram spisen och rengör sidor och bakstycke samt väggar, skåpsidor och golv.
 • Rengör spisplattornas ovansida och kanter alternativt spishällen.
 • Ugnen och värmeskåpet ska rengöras ordentligt. Glöm ej ugnsplåtarna.
 • Kyl/svalskåp och frys inklusive överskåp avfrostas, rengörs och luftas.
 • Köksfläkten (eller ventil) ska rengöras in- och utvändigt. Ta loss fläktfiltret och rengör.
 • Köksskåpens in- och utsidor måste tvättas rena. Glöm inte dörrarnas överkanter.
 • Glöm inte att rengöra skärbrädans över- och undersidor.

Rum

 • Element rengörs – även bakom.
 • Målade ytor som fönster, dörrkarmar och golvlister ska vara rena.
 • Putsa fönstrens alla sidor, även mellan. Gäller även vid minusgrader.
 • Torka ur garderobernas hyllor och backar.
 • Dörrar rengörs. Kom ihåg överkanten.
 • Ta bort tejp och klistermärken från kyl- och frysdörrar, skåpluckor, dörrar osv.

Bad och tvätt

 • Golvbrunn rensas. Lossa eventuell front när du städar under badkaret.
 • Toalettstolens undersidor och krök rengörs.
 • Handfatets över- och undersida rengörs.
 • Blandare vid handfat och duschplats rengörs.

Vi uppmanar alla som bor hos Leksandsbostäder att skaffa en hemförsäkring. Hemförsäkringen skyddar dig, dina saker och din bostad. Leksandsbostäders försäkring täcker endast eventuella skador på fastigheten.

Genom hemförsäkringen kan du till exempel få hjälp om en vattenläcka eller i värsta fall en brand uppstår och om dina ägodelar blir förstörda eller stulna. Om du anses orsakat skadan och inte har en försäkring kan du bli skadeståndsskyldig en lång tid framöver.

Olika försäkringar erbjuder olika skydd så det är viktigt att läsa och jämföra för att hitta den som passar dig bäst.

För att teckna en hemförsäkring, kontakta ett försäkringsbolag.

Det är tillåtet att ha husdjur i Leksandsbostäders bostadsområden. Men det är viktigt att tänka på att dina grannar kanske inte uppskattar husdjur. Om du har husdjur, tänk på att visa hänsyn.

Du som hyresgäst ansvarar för att ditt husdjur inte orsakar skador i lägenheten. Om det uppstår skador eller behov av sanering orsakat av dig eller ditt husdjur kan du bli skadeståndsskyldig.

Några grundregler oavsett husdjur
Här är några grundregler som gäller oavsett vilket husdjur du har:

 • Släpp inte ut ditt djur utan tillsyn.
 • Håll alltid hundar kopplade i våra trapphus och bostadsområden.
 • Rasta ditt djur utanför bostadsområdet. Var noga med att plocka upp avföringen.
 • Lämna inte din hund utan tillsyn i lägenheten någon längre tid. En del hundar kan yla
  och skälla när de lämnas ensamma. Kontrollera gärna med dina grannar om de blir störda.
 • Se till att din katt inte förorenar i barnens sandlådor eller i rabatter i bostadsområdet.
 • Tänk på att det finns människor som är allergiska och som inte vill att exempelvis katter försöker att ta sig in i deras lägenheten eller besöker deras uteplatser.

Din hyra ska betalas i förskott varje månad. Du kan själv välja om du vill betala den via bankgiro eller autogiro.

Bankgiro
Om du väljer att betala hyran via bankgiro ska betalningen ha kommit till Leksandsbostäder sista vardagen före varje kalendermånads början. Bankgironummer för inbetalningen är 591–6432 och du måste fylla i det OCR-nummer som finns på fakturan.

Autogiro
Om du är ansluten till autogiro behöver du se till att pengarna finns på angivet konto sista vardagen varje månad. Finns inte hela beloppet på ditt konto dras ingenting och du måste då själv se till att hyra regleras.

Om du vill att hyran ska dras automatiskt via autogiro kontakta Leksandsbostäder för en blankett för autogiromedgivande.

Leksandsbostäder

Inkasso
Vid försenad eller utebliven betalning överlåts vår hyresfordran till Inkasso AB Marginalen och då tillkommer alltid en kostnad för ränta samt en inkassokostnad på 180 kronor.

Nycklar och låssystem skiljer sig mellan Leksandsbostäders områden och när du flyttar in får du kvittera ut de nycklar och eventuella taggar som ingår.

Lägenhetsnycklar, taggar och postboxnycklar
I alla lägenheter ingår tre lägenhetsnycklar och i de områden som använder taggar till port, tvättstuga och soprum ingår även tre taggar. Vi har även områden med postbox där du behöver nyckel och då ingår två nycklar till boxen.

Nycklar till bokningslås och bilplatser
I en del av våra områden är det elektronisk bokning av tvättstugan men i de områden som bokar via en bokningstavla får du kvittera ut bokningslås inklusive två nycklar.

Till bilplatser såsom garage och motorvärmare ingår det två nycklar.

Kompletterande nycklar
Om du behöver ytterligare nycklar, kontakta Leksandsbostäder som då beställer kompletterande nycklar. När nycklarna levererats till vårt kontor får du meddelande från oss och behöver komma till vårt kontor för kvittering. En faktura på de uthämtade nycklarna skickas sedan till din lägenhet. Om du vill ha aktuella priser kontakta Leksandsbostäder.

Återlämning av nycklar
Vid utflytt ska alla nycklar återlämnas. Om någon/några nycklar saknas vid utflytten, genomförs ett cylinderbyte vilket debiteras utflyttande hyresgäst.

Kom ihåg legitimation vid uthämtning av nycklar.

Om du misstänker att du fått skadedjur i lägenheten är det viktigt att du kontaktar kundtjänst hos Leksandsbostäder så snart som möjligt.

Kontakta Leksandsbostäder

Som hyresgäst är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla för att förhindra förökning och spridning. Leksandsbostäder anlitar Anticimex för eventuell sanering som är kostnadsfri för hyresgästen.

Det är viktigt att du som hyresgäst håller lägenheten tillgänglig vid sanering och följer de instruktioner du får från saneringsföretaget för bästa resultat och för att förhindra att problemet återkommer.

Olika typer av skadedjur
Det finns olika slags skadedjur och de angriper olika saker. Loppor och löss angriper människor. Kackerlackor, mjölbaggar, silverfiskar och pälsängrar angriper mat och textil.

Tänk även på att inte mata fåglar från balkong eller uteplats, då det kan dra till sig råttor och möss.

Ta hjälp om du är osäker
Om du är osäker på om du har skadedjur i din lägenhet, kontakta Leksandsbostäder.

För mer information eller för att titta på bilder, gå in på anticimex.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska trivas i ditt hem, men det kräver att alla visar hänsyn och omtanke för varandra. Det finns några grundläggande regler som gäller för alla som bor hos oss. Här är Leksandsbostäders trivselregler:

Ljudnivå
Visa hänsyn till dina grannar oavsett tid på dygnet. Anpassa ljudnivån så att du inte stör och visa extra hänsyn mellan klockan 22 och 07.

Trapphus och entré
Trapphuset är en utrymningsväg. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att placera dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller annat i trapphuset. Det är din väg ut och brandkårens väg in om det händer en olycka.

Fest
Meddela dina grannar om du ska ha fest. Ring på eller sätt upp ett anslag i porten. Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster tar tillräckligt ansvar och visar hänsyn. Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera så att de inte blir störda.

Störande grannar
När du bor i ett flerfamiljshus så kommer du ibland att höra dina grannar. Därför är det viktigt att visa hänsyn och ha förståelse för varandra.

Agera i den här ordningen om du blir störd:

 1. Kontakta i första hand din störande granne.
 2. Om grannen ändå fortsätter att störa dig – kontaktar du oss på Leksandsbostäder under dagtid på telefon 0247-805 00.
 3. Om störningen inträffar en kväll eller helg kan du ringa trygghetsjouren, Securitas kontaktcenter, telefon 010-470 57 16. Du får då uppge ditt namn, vad som händer och vem som stör dig.
 4. I allvarliga fall ring Polisen på telefon 114 14.

Tvättstugan
Lämna alltid tvättstugan i välstädat skick. För allas trevnad är det viktigt att hålla sig inom bokad tvättid. Läs mer under avsnittet om tvättstugan.

Husdjur
Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem och det brukar inte orsaka problem om du som husdjursägare tar ansvar för ditt djur. Läs mer under avsnittet om husdjur.

Ohyra
Vid problem med skadedjur och ohyra har du anmälningsplikt och måste kontakta oss.

Vad säger lagen?
Hyreslagen §25: Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Kortfattat betyder det: visa hänsyn.

Dessa regler och skyldigheter gäller utöver den egna lägenheten även samtliga gemensamma utrymmen.

TV
I våra bostäder har vi IP-tv förutom i ett fåtal fastigheter som enbart har kabel-tv (se nedan).

Ni som endast vill ha de fria kanalerna, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barn/Kunskapskanalen och för närvarande TV4, måste teckna ett kostnadsfritt avtal med Telia och få en tv-box hemskickad till er.

Så går det till att beställa Telias kostnadsfria startpaket Pdf, 417 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som önskar fler kanaler har tillgång till ett stort utbud via fastighetsnätet som är installerat i våra fastigheter. Information om tillgängliga tjänsteleverantörer finns på stadsnätsportalen Kurbits hemsida:

kurbit.standsnatsportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adresser med endast kabel-tv:
Rotevägen 11–19 och Trumslagarvägen 11–19, Holsåkersvägen 37, Lärkvägen 3-6, Timotejvägen 3-5, Villavägen 32-36 och Åhléns väg 23-25.

Här är Telenor leverantör av de fria kanalerna, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barn/Kunskapskanalen och för närvarande TV4. Information om tv-utbud finns på telenor.se. Du kan även ringa Telenors kundtjänst på telefonnummer 0200-11 22 21.
För att kunna se digitala tv-kanaler krävs att man har en digitalbox som kopplas mellan antennuttag och tv. Digitalbox ingår vanligtvis vid tecknande av abonnemang.

Bredband och IP-telefoni
De flesta av våra fastigheter är anslutna till stadsnätet. Tjänsteleverantör väljer du via stadsnätsportalen Kurbits hemsida:

kurbit.standsnatsportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantaget är:

Rotevägen 11-19, Trumslagarvägen 11-19, Holsåkersvägen 37, Lärkvägen 3-6, Timotejvägen 3-5, Villavägen 32-36 och Åhléns väg 23-25.

Beställning/förändring av tv, internet och IP-telefoni
För dig som vill beställa eller önskar annat utbud, kontakta valfri tjänsteleverantör.

Felanmälan tv, internet och IP-telefoni
Vid eventuella fel – kontakta din tjänsteleverantör.

Exempelbild på en dosa (CPE) för stadsnätet i våra lägenheter

CPE

Uppsägning av lägenhet, garage, och/eller bilplats görs skriftligt, antingen genom personligt besök på Leksandsbostäders kontor eller genom att på baksidan av kontraktet skriva under och skicka till Leksandsbostäder. Om två personer står på kontraktet ska båda parter underteckna uppsägningen.

Uppsägningstiden är tre månader från nästkommande månadsskifte och ska ha inkommit till Leksandsbostäder senast sista vardagen i månaden.

Undantag vid dödsbo eller flytt till äldreboende
Dödsbo har en månads uppsägningstid om uppsägningen sker inom en månad efter dödsfallet. Uppsägningstiden räknas som hela kalendermånader. Vid dödsfall ska uppsägningen göras skriftligt av närmast anhörig. Ett dödsfallsintyg måste uppvisas i samband med uppsägningen. Vid avflyttning till äldreboende inom Leksands kommun erbjuder Leksandsbostäder en kalendermånads uppsägningstid.

Uppsägningsbekräftelse
I samband med uppsägningen skickas en skriftlig bekräftelse till lägenheten eller till annan angiven adress eller anhörig, tillsammans med information om vad du bör tänka på i samband med avflyttningen.

Mer information
För mer information läs stycket om att flytta ut.

Värme
När det blir kallt ute, särskilt vid snabba temperaturomslag, kan det ta tid innan värmesystemet anpassar sig. Ett kallt element behöver inte betyda att det är något fel, det är temperaturen i rummet som är viktigt.

Här får du lite tips och råd om du tycker att det känns kallt i din lägenhet:

 • Står möbler tätt intill radiatorn (elementet) som kan hindra värmen att sprida sig?
 • Täcker tjocka gardiner för termostatvredet? Det kan göra att termostaten känner av högre temperatur än vad rummet har och radiatorn slår därför ifrån.
 • Är fönsterventilerna stängda? Öppna upp dem. Luftkvaliteten blir bättre. Stänger man fönsterventilerna kommer luften in i bostaden ändå, genom brevinkast, fönster och otäta dörrar. Det kan även leda till att man får in matos, röklukt, m.m.
 • Slutligen, vrid termostatvredet fram och tillbaka ett tiotal gånger. Varför? Jo, för att ventilen kan ha fastnat i ett stängt läge under sommaren. Ställ den sedan i fullt öppet läge.
Termostat radiator

Ventilation
För att få ett så bra inomhusklimat som möjligt ska alla tilluftsventiler hållas öppna. Luften sugs ut genom utsugsventiler i kök och badrum vilket gör att ny frisk luft behöver komma in. Om ventilerna är stängda ökar risken för att dålig luft kommer in via brevinkastet eller eventuella otätheter mellan lägenheter.

Tips för bättre ventilation:

 • Se till att fönster ventiler är öppna.
 • Rengör spiskåpans fettfilter regelbundet.
 • Håll ventilerna rena från damm och smuts.
 • Vädra snabbt och effektivt genom tvärdrag.
 • Låt badrumsdörren stå öppen efter bad eller dusch eller när du torkar blöta kläder.

Du som hyresgäst, ansvar själv för följande saker i din lägenhet:

Glödlampa

 • Byte av glödlampor, lysrör och säkringar. Gäller inte lampor i vitvaror
 • Rengöring av filter i köksventilationen
 • Ventilationsdon ska dammsugas vid synligt damm
 • Rengöring av golvbrunn, avlopp till handfat och köksavlopp. Om du har ett avloppsstopp kontakta oss. OBS använd ej propplösare
 • In- och urkoppling av tvätt- och diskmaskin. Detta måste utföras fackmannamässigt och du kontaktar behörig fackman. Vid installation av diskmaskin kontaktar du Leksandsbostäder innan för kontroll.
 • Reparationer av persienner är hyresgästens ansvar.
 • Vid flytt gäller eventuell återställning av borttagen lägenhetsutrustning såsom badkar, innerdörrar, hatthylla, garderober och skåp.
Glödlampa

Det gäller i mitt boendeområde

Förutsättningarna kan variera mellan våra 38 boendeområden. Med hjälp av våra områdeskartor får du veta vad som gäller i just ditt område.

Sidan uppdaterad: