Kokningsrekommendationen hävs

Kokningsrekommendationen som sedan i måndags kväll varit utfärdad som en försiktighetsåtgärd, kan nu hävas. Resultaten av de vattenprover som under veckan tagits visar att kvaliteten på dricksvattnet är god och att vattnet kan användas som vanligt utan att koka det. Läs mer på dalavattenavfall.se